Các sản phẩm Base.vn

09/11/2020

Hiện tại Base đã có hơn 40 ứng dụng thuộc 3 bộ giải pháp: Work+, Info+, HRM+

1.    Bộ sản phẩm Base Work+ – Quản trị công việc và hiệu suất

Base Wework – Phần mềm quản lý dự án và công việc: Tài liệuVideo

Base Workflow – Phần mềm quản lý Quy trình làm việc:  Tài liệuVideo

Base Request – Phần mềm xử lý Đề xuất – Phê duyệt:Tài liệu | Video

2.    Bộ sản phẩm Info+ – Quản trị thông tin và giao tiếp

Base Inside – Mạng nội bộ doanh nghiệp: Tài liệuVideo 

Base Booking – Phần mềm quản lý tài nguyên:Tài liệu

Base Office – Phần mềm quản lý công văn và thông báo: Tài liệu

Base Message – Ứng dụng chat nội bộ doanh nghiệp

Base Meeting – Ứng  dụng quản lý họp

Base Square –  Ứng dụng hỏi đáp & chia sẻ tri thức 

Base Wiki – Phần mềm xây dựng & quản lý tri thức

Base Meetup – Ứng dụng event Q&A

3.    Bộ sản phẩm Base HRM+ – Quản trị và phát triển con người

Tuyển dụng – Hội nhập

E-hiring : Giải pháp quản trị tuyển dụng Applicant Tracking System: Tài liệuVideo

Base Onboarding: Hội nhập nhân sự mới

Quản trị cơ sở dữ liệu nhân sự

HRM: Giải pháp quản trị thông tin nhân sự: Tài liệu

Chấm công – tính lương

Base Checkin: Quản lý chấm công

Base Vision: Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt

Base Timeoff: Quản lý nghỉ phép

Base Timesheet: Quản lý và tính toán ngày công

Base Payroll: Tính lương và xử lý bảng lương

Quản trị mục tiêu và đánh giá nhân viên

Base Goal: Quản lý KPI – OKR

Base Review: Đánh giá nhân sự

Base Reward: Khen thưởng nhân sự

Đào tạo và phát triển nhân sự

Base Course: Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ

Base Test: Kiểm tra và đánh giá nội bộ

Base Square: Mạng xã hội hỏi đáp nội bộ

Base@2020 All rights Reserved