Quy trình làm việc với đối tác

Quy trình thanh toán hoa hồng cho đối tác

Quy định về việc thanh toán hoa hồng cho đối tác Khi có doanh thu được ghi nhận, hai bên sẽ tiến hành đối soát. Thời gian đối soát là trong vòng 10 ngày đầu của tháng kế tiếp. Việc đối soát được thực hiện trên tất cả số doanh thu được ghi nhận của […]

11/11/2020

Theo dõi khách hàng bạn đã giới thiệu và hoa hồng

Trong màn hình hệ thống Base Affiliate Tracking, vào “Conversion” để theo dõi các khách hàng bạn đã giới thiệu cho Base và commission nhận được Thẻ “Customer”: Theo dõi các khách hàng bạn đã giới thiệu và trạng thái (Won: Đã ký hợp đồng; Active: đang trong quá trình làm việc; Lost; Đã thất […]

10/11/2020

Hướng dẫn giới thiệu khách hàng online

Bước 1: Trong tài khoản Base Affiliate Tracking của bạn, vào mục “Asset” Bước 2: Copy đường link giới thiệu có gắn mã code của bạn (có thể copy link website chính hoặc các landing page phụ để giới thiệu sản phẩm cụ thể) Bước 3: Rút gọn đường link giới thiệu của bạn (không […]

10/11/2020

Quy trình giới thiệu khách hàng

Khi bạn có một khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Base.vn, tất cả những gì bạn cần làm là chuyển lại thông tin khách hàng cho Base.vn, nhân viên của Base.vn sẽ thực hiện tư vấn, ký kết hợp đồng và triển khai. Bước 1: Chuyển lại thông tin khách hàng cho Base.vn […]

10/11/2020

Base@2020 Allright Reserved