Hướng dẫn giới thiệu khách hàng online

10/11/2020

Bước 1: Trong tài khoản Base Affiliate Tracking của bạn, vào mục “Asset”

Bước 2: Copy đường link giới thiệu có gắn mã code của bạn (có thể copy link website chính hoặc các landing page phụ để giới thiệu sản phẩm cụ thể)

Bước 3: Rút gọn đường link giới thiệu của bạn (không bắt buộc – nếu bạn muốn đường link nhìn ngắn gọn và không hiển thị các mã code thì nên thực hiện bước này).

Tham khảo hướng dẫn tại đây

Bước 4: Lấy hình ảnh & nội dung để đăng bài viết

Tham khảo các bài viết mẫu kèm hình ảnh tại đây

Bước 5: Đăng bài viết của bạn

Đăng bài viết của bạn trên facebook, zalo, … (Lưu ý thay đường link đăng ký sản phẩm bằng đường link bạn đã lấy ở bước 2 và 3 nhé!)

Ví dụ: Bạn đang muốn post bài viết về Base HRM+.

Bước 1- Bạn vào hệ thống Base Affiliate Tracking để lấy đường link đăng ký cho Base HRM+

Bước 2 – Sau đó, bạn vào bài viết Base HRM+ và thay đường link bạn vừa copy vào đây

Bước 3 – Copy bài viết (bao gồm link và ảnh) lên trang mạng xã hội của bạn

Điều gì xảy ra khi khách hàng đăng ký trên đường link của bạn?

Khi một khách hàng đăng ký tư vấn qua đường link của bạn:

  • Bạn sẽ nhận được email thông báo về khách hàng mới
  • Thông tin khách hàng đăng ký sẽ tự động ghi nhận trong hệ thống Base Affiliate Tracking
  • Base sẽ tiếp nhận thông tin và chăm sóc.

Cụ thể quy trình chăm sóc bạn có thể xem thêm tại Quy trình giới thiệu khách hàng.

Base@2020 All rights Reserved