Quy trình triển khai & hỗ trợ cho khách hàng

10/11/2020

Quy trình triển khai

Sau khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán với Base, tuỳ vào yêu cầu quản lý, cơ cấu tổ chức của khách hàng, số lượng nhân viên, số lượng sản phẩm sử dụng và các đặc thù khác của khách hàng, chương trình triển khai sẽ được thiết kế phù hợp. Các bước cơ bản được nêu trong file lộ trình đồng hành khách hàng dưới đây.

Lộ trình đồng hành cùng khách hàng

Quy trình hỗ trợ

Base thực hiện hỗ trợ khách hàng thông qua công cụ chat trực tuyến được tích hợp trên từng tài khoản của khách hàng. Việc hỗ trợ trực hiện như sau:

Thời gian phản hồi: 10 phút.

Thời gian hỗ trợ: Trong giờ hành chính của Base, cụ thể 8h30p – 17h30 phút các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 và 8h30p tới 12h thứ 7. Trong thời gian nghỉ lễ, Base có thông báo cho toàn thể khách hàng trước các ngày nghỉ lễ về thời gian hỗ trợ của mình.

Sao lưu dữ liệu: Base thực hiện việc sao lưu dữ liệu tự động định kỳ hàng ngày vào 23h50 phút.

Base@2020 All rights Reserved