Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base HRM – Ứng dụng quản trị thông tin nhân sự

Base HRM hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

Xây dựng và tối ưu cơ cấu tổ chức

Base HRM có thể giúp đưa cơ cấu tổ chức và gắn nhân sự vào các vị trí trong doanh nghiệp. Điều này giúp chủ doanh nghiệp và giám đốc nhân sự dễ dàng hình dung bố trí nhân sự của công ty cũng như dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết.

Các quyết định, chính sách nhân sự được hệ thống hoá và ban hành tới toàn thể nhân viên.

Không chỉ lưu trữ và ban hành chính sách, HRM cho phép ghi nhận các sai phạm để triệt để hỗ trợ việc thi hành chính sách

Base HRM hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế các Role & Responsibility bằng cách tạo ra các công việc tế bào (job functions) và assign job functions cho các vị trí tương ứng.

Người quản lý và chủ doanh nghiệp luôn có thể feedback cho nhân viên về tình hình thực hiện công việc, từ đó có dữ liệu về việc ai đang làm việc gì, có làm tốt không => cơ sở cho các quyết định nhân sự như tăng lương, điều chuyển, tuyển thêm,…

Xây dựng và quản lý lộ trình thăng tiến nhân sự

Xây dựng các chính sách thăng tiến cho nhân sự

Quản lý thăng tiến theo chính sách và ghi nhận lại các record thăng tiến của nhân sự.

Đánh gía lại các quyết định tuyển dụng và rút kinh nghiệm cho tương lai

Xây dựng cơ sở dữ liệu & báo cáo nhân sự toàn diện

Cơ sở dữ liệu nhân sự duy nhất, nhất quán, minh bạch

– Báo cáo nhân sự đa dạng:

– Báo cáo thông tin nhân sự

– Báo cáo biến động nhân sự

– Báo cáo chấm công, ca

– Báo cáo hiệu quả nhân sự

– Báo cáo thu nhập, bảng lương

4 giá trị cốt lõi của Base HRM+ với doanh nghiệp

1. Hệ thống hoá và cập nhật cơ sở dữ liệu nhân sự, lãnh đạo và bộ phận nhân sự luôn nắm được thông tin nhân viên một cách nhất quán mọi lúc mọi nơi.

2. Hỗ trợ sắp xếp bộ máy tổ chức, xây dựng chính sách và phát triển nhân sự toàn diện. Hệ thống hoá & hỗ trợ tuân thủ các chính sách, quy định nhân sự.

3. Hỗ trợ triệt để công tác nhân sự; nhân sự có thể nắm được thông tin của mình (thông tin cá nhân, lương thưởng, thăng tiến,…bất cứ lúc nào và có quyền đề xuất với công ty để đảm bảo quyền lợi của mình.

4. Thống kê & báo cáo biến động lương, các chỉ số nhân sự real time

Tài liệu đọc thêm

https://resources.base.vn/management/hris-quan-tri-nguon-nhan-luc-656 

https://resources.base.vn/hr/gioi-thieu-phan-mem-nhan-su-base-hrm-giai-quyet-cac-bai-toan-quan-tri-nhan-su-cot-loi-681