Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base INFO+ Bộ giải pháp quản trị thông tin & giao tiếp

Tổng quan

Bộ sản phẩm Base Info+ giúp minh bạch hóa các luồng thông tin trong doanh nghiệp, tất cả các chính sách công văn, tin tức nội bộ được cập nhật nhanh chóng, dễ dàng và tập trung trên cùng một nền tảng giúp cho dòng chảy thông tin luôn được đảm bảo, giao tiếp nội bộ trở nên nhất quán. Nhờ đó doanh nghiệp có thể củng cố và xây dựng văn hóa thống nhất trong tổ chức. 

Khi nào doanh nghiệp cần Base Info+ 

Thông tin lưu chuyển trong doanh nghiệp có thể được ví như một loại chất bôi trơn giúp doanh nghiệp vận hành dễ dàng. Tình trạng đứt gãy thông tin (thông tin không thống nhất giữa các bộ phận, phòng ban, giữa trong và ngoài doanh nghiệp,…) cùng với khó khăn trong việc tìm kiếm, lưu trữ thông tin sẽ gây ra nhiều ma sát nội bộ, nhân sự thiếu gắn kết với tổ chức, chất lượng công việc không đồng đều và nhiều chi phí cơ hội khác.  

Chủ doanh nghiệpNhân viên 
– Xây dựng văn hoá tổ chức 
– Thúc đẩy tinh thần làm việc và động lực nhân viên
– Thiếu các kênh thông tin chính thống/không chính thống để truyền tải tới nhân sự (hầu hết đang trao đổi nội bộ qua nhóm zalo, skype, email,…)
– Bảo mật thông tin
– Không rõ tầm nhìn, sứ mệnh của công ty
– Không gắn kết với tổ chức, thiếu động lực để làm việc vì mục tiêu chung
– Khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin trong dn (văn bản, quy định, thông báo,…)
– Khó khăn trong việc quản lý và lưu trữ thông tin 

Base Info+ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào? 

Base Info+ sẽ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin trong 4 tầng giao tiếp trong doanh nghiệp: 

Video: Base Info+

Doanh nghiệp nào phù hợp với Base Info+? 

  •  Nhận diện & đánh giá khách hàng phù hợp cho Base Info+: Xem thêm tại Cẩm nang nhận diện và đánh giá khách hàng
  •  Bộ Base Info+ thường được bán kèm với bộ Base Work+ để bổ trợ cho việc quản trị các luồng công việc trong tổ chức. Các ứng dụng của bộ Info+ khi không đi kèm với bộ Work+ có thể dẫn đến tần suất sử dụng của doanh nghiệp không cao (do nhân viên chỉ là người nhận thông tin và không nhất thiết phải tương tác), vì vậy không đủ đà để tạo thành thói quen cho nhân sự.