Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base Inside – Mạng truyền thông nội bộ doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần sử dụng một giải pháp truyền thông nội bộ khi gặp vấn đề về: 

  • Thiếu sự gắn kết trong doanh nghiệp, tinh thần làm việc không cao
  • Không có sự đồng nhất về quan điểm, nguyên tắc làm việc
  • Nhân viên không hiểu đuợc mục tiêu, sứ mệnh và những giá trị quan trọng của công ty
  • Thiếu công cụ để truyền tải thông tin trong nội bộ công ty
  • Sử dụng quá nhiều công cụ giao tiếp nội bộ khác nhau dẫn đến không biết nguồn tin nào là chính thức 
  • Nhiều bộ phận, phòng ban, cá nhân thiếu thông tin, dẫn đến thiếu minh bạch và xung đột nội bộ

Giá trị mà Base Inside mang lại cho doanh nghiệp? 

  • Base Inside hoạt động như một không gian số chính thức của doanh nghiệp, nơi doanh nghiệp có thể truyền tải những thông điệp quan trọng (tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi,…) tới nhân viên
  • Trang mạng xã hội nhưng trong nội bộ doanh nghiệp, cho phép mọi đối tượng trong công ty chia sẻ thông tin, tương tác trao đổi
  • Hỗ trợ truyền thông các phong trào, hoạt động nội bộ, tăng tinh thần gắn kết của nhân viên với nhau và với công ty