Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Các bộ giải pháp và bảng giá

A. Các bộ giải pháp

Base là một nền tảng với nhiều ứng dụng, trong đó mỗi ứng dụng giải quyết chuyên sâu một bài toán trong doanh nghiệp. Hãy hình dung giải pháp của Base giống như những khối lego, doanh nghiệp có thể lựa chọn một hoặc nhiều ứng dụng và thiết kế gói giải pháp phù hợp tuỳ theo nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính hiện tại.

Nhằm giúp khách hàng và đối tác thuận tiện khi tra cứu về sản phẩm, các ứng dụng trên Base được đóng gói và phân loại theo hai cách: (1) Theo tính năng sản phẩm và (2) Theo nhu cầu doanh nghiệp.

I. Bộ ứng dụng 

Dựa vào tính năng của các ứng dụng, các  sản phẩm của Base được chia thành 4 bộ ứng dụng chính: 

 • Base Work+: Bộ ứng dụng quản trị công việc, quy trình và phê duyệt 
 • Base Info+: Bộ ứng dụng quản trị thông tin, văn bản và tri thức
 • Base HRM+: Bộ ứng dụng quản trị và phát triển nhân sự toàn diện
 • Base Fi+: Bộ ứng dụng quản trị tài chính toàn diện

II. Bộ giải pháp 

Từ các bộ ứng dụng trên, Base đã đóng gói thành những bộ giải pháp phục vụ nhu cầu chuyển đổi số khác nhau dành cho doanh nghiệp:

 • Digital Workspace: Bộ giải pháp Văn phòng số 
 • Employee Happiness: Bộ giải pháp Quản trị nhân sự số 
 • Digital Transformation: Bộ giải pháp Chuyển đổi số toàn diện
 • Financial Management: Bộ giải pháp Quản trị tài chính doanh nghiệp

Tham khảo Tài liệu giới thiệu về các bộ giải pháp tại đây

Dưới đây là hình minh hoạ về Bộ ứng dụng và Bộ giải pháp

B. Bảng giá sản phẩm 

Bạn có thể xem thông tin các bộ giải pháp theo hai cách:

1/Trực tiếp trên trang chủ

Link: http://base.vn/ 

Cách sử dụng:

2/Tài liệu về bảng giá 

Link: Bảng giá Base 2023

Cách sử dụng:

Lưu ý: 

 • Sản phẩm Base là sản phẩm tính theo số lượng người sử dụng và thời gian sử dụng. Doanh nghiệp nâng cấp theo gói 10 tài khoản từ tài khoản thứ 30 trở lên.
 • Giá sản phẩm đã bao gồm chi phí triển khai tiêu chuẩn, chi phí sử dụng Google Cloud, chi phí hỗ trợ xuyên suốt thời gian sử dụng. Giá sản phẩm chưa bao gồm chi phí triển khai và đào tạo phát sinh (VD: mua thêm buổi triển khai, triển khai tỉnh xa,…)
 • Đối với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng gói bổ sung hồ sơ cho nhóm Lao động phổ thông: 500.000VNĐ/100 nhân công/tháng (Chỉ lưu trữ hồ sơ, không thể chấm công, tính lương)