Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Cấu trúc nền tảng của Base.vn

Nền tảng của Base được xây dựng với 3 tầng kiến trúc như sau:

Core System: Hạ tầng bao gồm tất cả thông tin về hệ thống, người dùng, APIs, bảo mật, cấu trúc dữ liệu

Tầng app platform: Tầng app của Platform bao gồm tất cả các ứng dụng (app) được dùng chung cho tất cả các ứng dụng khác của tầng Business App, cụ thể là các ứng dụng Base Message (tin nhắn nội bộ), Base Office (quản lý thông báo & công văn), Base Inside (truyền thông nội bộ), Base Drive (lưu trữ tài liệu), Notification (thông báo)

Tầng business apps: Tầng app nghiệp vụ gồm các ứng dụng riêng biệt, mỗi ứng dụng giải quyết một nghiệp vụ chuyên biệt: Ví dụ Base E-hiring, Base Wework, Base Request…

Cách tiếp cận nền tảng này giúp các app trên Base đều được chia sẻ môi trường chung, tạo ra một lợi thế lớn:

– Các app dễ dàng tích hợp với nhau và tích hợp với các app bên ngoài, giúp doanh nghiệp dùng nhiều ứng dụng nhưng không gặp vấn đề về thông tin rời rạc giữa các app

– Ứng dụng mới được phát triển và update rất nhanh mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng đang chạy

– Doanh nghiệp có thể thêm các app (đã có trên Base) vào nền tảng của mình để sử dụng ngay lập tức khi nhu cầu quản trị mới phát sinh mà không phải mất thời gian xây dựng, cài đặt,…