Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base HRM+ Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện

Bộ sản phẩm Base HRM+ là bộ sản phẩm quản trị nhân sự và phát triển con người toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý mọi điểm chạm trong hành trình nhân sự, bao gồm tuyển dụng & hội nhập, Thiết kế tổ chức, Chấm công – tính lương, Quản trị mục tiêu & đánh giá hiệu suất, Đào tạo & Phát triển.

Khi nào doanh nghiệp cần HRM+?

Quản trị và phát triển con người là thách thức của mọi tổ chức. Những doanh nghiệp đã bắt đầu hình thành các phòng ban và có tư duy chú trọng đầu tư cho nhân sự đều có thể sử dụng Base HRM+. 

Đọc thêm: 4 bài toán cốt lõi trong quản trị nhân sự mà mọi doanh nghiệp đều gặp phải

Base HRM+ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào? 

Base HRM+ sẽ giúp doanh nghiệp: 

  • Chuẩn hoá chức năng nhiệm vụ, bảng mô tả công việc, yêu cầu mỗi vị trí. Sắp xếp bộ máy tổ chức, xây dựng chính sách nhân sự, lộ trình thăng tiến. Quản trị cơ sở dữ liệu nhân sự.
  • Quản lý nghỉ phép, chấm công, tính lương 
  • Quản trị mục tiêu (KPI/OKR/MBO…)
  • Xây dựng khung năng lực và đánh giá nhân sự. Ghi nhận & khen thưởng. 
  • Xây văn hoá học tập 
  • Dễ dàng đưa ra các quyết định về nhân sự dựa trên dữ liệu
  • Nâng cao trải nghiệm nhân viên

Video: Base HRM+ giúp quản trị nhân sự toàn diện & hiệu quả 

Doanh nghiệp nào phù hợp với Base HRM+? 

Nhận diện & đánh giá khách hàng phù hợp cho Base HRM+: Xem thêm tại Cẩm nang nhận diện và đánh giá khách hàng

Ai là người liên quan trong việc ra quyết định triển khai Base HRM+ trong doanh nghiệp?

Chủ doanh nghiệpHR Director/HR Manager HR Executive
Vai tròRa quyết định– Tìm hiểu & đề xuất 
– Gây ảnh hưởng tới quyết định của chủ doanh nghiệp
Người dùng cuối
Pain point– Gặp khó khăn khi ra các quyết định nhân sự (Có nên tuyển người không? Có nên tăng lương cho nhân sự không?…)
– Thu hút và giữ chân nhân tài
– Xây dựng môi trường làm việc công bằng, minh bạch
– Thúc đẩy động lực làm việc và sự gắn bó nhân viên với tổ chức
– Xây dựng đội ngũ và phát triển năng lực nhân sự
– Không đủ dữ liệu để tư vấn cho ban giám đốc các quyết định về nhân sự
– Chờ đợi tổng hợp các báo cáo về nhân sự (VD: Tỷ lệ turnover rate, doanh thu trên đầu nhân viên,…)
– Khó khăn trong việc đạt các mục tiêu về nhân sự do tổ chức đặt ra (tuyển dụng, giữ chân, mức độ hài lòng nhân viên, nâng cao năng lực nhân sự, cắt giảm quỹ lương,…) 
Khó khăn trong quản lý dữ liệu và nhân sự (với quá nhiều file excel)Mất nhiều thời  gian tổng hợp công lương hàng tháng
Định vị giá trị– Rút ngắn thời gian và tăng tính chính xác về việc ra các quyết định nhân sự
– Xây dựng tổ chức vững  mạnh, tự vận hành
– Báo cáo nhân sự trực quan; dữ liệu nhân sự đầy đủ real time phục vụ các tầng báo cáo nâng cao
– Cải thiện chất lượng dịch vụ nội bộ của phòng nhân sự
– Đưa ra quyết định hoặc tư vấn chính xác cho BLĐ
Giảm  thiểu thời gian truy xuất, tìm kiếm, quản lý dữ liệu
Tính năng quan trọng – Base Goal
– Matrix: xếp hạng và đánh giá nhân sự
– Thưởng & ghi nhận cho nhân sự
– Tổng hợp mọi dữ liệu nhân sự trên nền tảng duy nhất
– Báo cáo nhân sự trực quan
– Lưu trữ hồ sơ nhân sự
– Chấm công – tính lươngTự động hoá quy trình tuyển dụng (E-hiring)