Base HRM+ Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện

09/02/2021

Bộ giải pháp Base HRM+ là bộ giải pháp toàn diện để quản trị toàn bộ hành trình của nhân viên trong doanh nghiệp, từ tuyển dụng cho đến đào tạo và phát triển về sau.

Video giới thiệu bộ giải pháp

Các ứng dụng bao gồm trong bộ giải pháp:

Tuyển dụng – Hội nhập  E-hiring : Giải pháp quản trị tuyển dụng Applicant Tracking System: Tài liệu | Video
Base Onboarding: Hội nhập nhân sự mới
Quản trị cơ sở dữ liệu nhân sựHRM: Giải pháp quản trị thông tin nhân sự: Tài liệu
Chấm công – tính lương  Base Checkin: Quản lý chấm công
Base Vision: Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt
Base Timeoff: Quản lý nghỉ phép
Base Timesheet: Quản lý và tính toán ngày công
Base Schedule: Xử lý công theo ca
Base Overtime: Xử lý công làm thêm giờ
Base Hourly: Xử lý công theo giờ
Base Tracker: Xử lý công theo sản phẩm
Base Payroll: Tính lương và xử lý bảng lương
Quản trị mục tiêu và đánh giá nhân viênBase Goal: Quản lý KPI – OKR Base Review: Đánh giá nhân sự Base Reward: Khen thưởng nhân sự
Đào tạo và phát triển nhân sựBase Course: Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ Base Test: Kiểm tra và đánh giá nội bộ Base Square: Mạng xã hội hỏi đáp nội bộ

Với bộ giải pháp này, doanh nghiệp có thể:

– Thiết kế, xây dựng và tối ưu cơ cấu doanh nghiệp

– Tối ưu hoá trải nghiệm trong toàn bộ hành trình nhân viên

– Nâng cao hiệu suất doanh nghiệp

– Phát triển con người thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Profile của bộ giải pháp HRM+ (trừ E-hiring) tại đây.

Base@2020 All rights Reserved