Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base Goal – Ứng dụng quản trị mục tiêu doanh nghiệp (KPI/OKR)

Base Goal là giải pháp cho phép quản trị mục tiêu linh hoạt trong doanh nghiệp, cho phép dung hoà cả 2 phương pháp đặt mục tiêu là KPI và OKR

Không chỉ lập và theo dõi mục tiêu, Base Goal còn giúp doanh nghiệp gắn mục tiêu với kế hoạch hành động cụ thể và tương tác thường xuyên giữa nhân viên – quản lý để tối đa hoá khả năng đạt mục tiêu.

Video giới thiệu Base Goal

Thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp

Base Goal cho phép cài đặt các metrics đo mức độ thành công cho các mục tiêu.

Tạo ra các chu kỳ đo mục tiêu

Quản lý cây mục tiêu công ty
Theo dõi tổng thể tiến độ từng mục tiêu

Base Goal cho phép thiết lập, kết nối và thống nhất mục tiêu theo doanh nghiệp theo công ty, phòng ban, đội nhóm và cá nhân.

Gắn mục tiêu với kế hoạch hành động

Gắn mục tiêu với kế hoạch hành động cụ thể và liên kết với phần mềm quản lý công việc Base Wework để đưa mục tiêu vào hoạt động hàng ngày.

Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu

Mục tiêu và các kết quả then chốt
Theo dõi mục tiêu theo từng cá nhân
Check in mục tiêu

Nhân viên/quản lý có thể check in tiến độ thực hiện mục tiêu và mức độ tự tin hoàn thành để tương tác với quản lý và phương án điều chỉnh phù hợp

Tương tác và phản hồi liên tục giữa nhân viên và quản lý

Đánh giá mục tiêu của nhân viên, liên tục đưa phản hồi về quá trình thực hiện mục tiêu sẽ giúp nhân viên về đích nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Theo dõi tổng quan tiến độ mục tiêu trong suốt chu kỳ

Màn hình tổng quan