Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base C&B – Bộ giải pháp chấm công tính lương

Giới thiệu bộ ứng dụng chấm công – tính lương Base C&B

Video giới thiệu bộ giải pháp Base C&B

Bộ ứng dụng chấm công, tính lương Base C&B bao gồm các ứng dụng: 

Base Checkin: Quản lý chấm công
Base Vision: Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt
Base Timeoff: Quản lý nghỉ phép
Base Timesheet: Quản lý và tính toán ngày công
Base Schedule: Xử lý công theo ca
Base Overtime: Xử lý công làm thêm giờ
Base Hourly: Xử lý công theo giờ
Base Tracker: Xử lý công theo sản phẩm
Base Payroll: Tính lương và xử lý bảng lương

Base Checkin: Tổng hợp dữ liệu chấm công từ tất cả các nguồn

Base Timeoff: Quản lý dữ liệu nghỉ phép

Base Timeshee: Tổng hợp dữ liệu Check in và Timeoff để tổng hợp dữ liệu công của nhân sự

Sau khi có dữ liệu công, Base Payroll sẽ tự động chạy ra bảng lương cho doanh nghiệp theo các templates được cài đặt sẵn

Sau khi bảng lương được duyệt, payslip được gửi cho nhân viên để nhân viên nắm được chi tiết lương, và có thể phản hồi với công ty ngay trong payslip nhận được.

Doanh nghiệp có thể thay đổi được biến động lương theo thời gian và các báo cáo khác trong Base Payroll

Giá trị bộ ứng dụng Base C&B mang lại cho doanh nghiệp

– Rút ngắn quy trình tính lương, tiết kiệm thời gian của mọi người trong doanh nghiệp

– Giảm thiểu sai sót, tăng mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên đối doanh nghiệp

– Chủ doanh nghiệp có thể chủ động nắm tình hình quỹ lương để điều chỉnh phù hợp

Tài liệu đọc thêm

https://cafebiz.vn/base-ra-mat-ba-ung-dung-de-giai-quyet-kho-khan-cua-doanh-nghiep-ve-quan-ly-thoi-gian-lam-viec-cham-cong-nhan-vien-20200821095426778.chn