Quy chuẩn thương hiệu Base.vn

10/11/2020

Chúng tôi rất vui nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh của Base.vn để tạo sự chuyên nghiệp trước khách hàng. Cẩm nang sử dụng thương hiệu dưới đây sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn cần thiết trong quá trình sử dụng hình ảnh của Base.vn

Partner brand guideline

Base@2020 All rights Reserved