Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base Finance+ Quản trị tài chính theo thời gian thực

Tổng quan

Bộ sản phẩm Finance+ bao gồm các sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài chính theo nhiều lát cắt,  kết nối theo thời gian thực giữa hoạt động giao dịch-vận hành và hoạt động quản trị.

Khi nào doanh nghiệp cần Finance+ 

Doanh nghiệp cần ra quyết định sát sao và quyết liệt về khía cạnh tài chính trong thời điểm nhiều biến động nhưng phải chờ đợi vài ngày đến vài tuần để có được dữ liệu của chính doanh nghiệp mình . Trong doanh nghiệp xuất hiện tình trạng: 

Chủ doanh nghiệpKế toánQuản lý & nhân viên 
Luôn phải đặt câu hỏi
– “Chuyện gì đang xảy ra?” – Không nắm bắt được tình hình tài chính chính xác, kịp thời
– “Tại sao?” – Không tìm được nguyên nhân
– “Chúng ta cần làm gì?” – Không có dữ liệu đủ chi tiết để ra quyết định 
– Rủi ro sai sót
– Tốn nhiều thời gian công sức
– Các phòng ban thiếu hợp tác
– Thất thoát không đáng có
– Không nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết để chủ động hành động

Finance+ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào? 

Để làm được điều đó, bộ giải pháp mang đến 4 ứng dụng chuyên biệt, tập trung giải quyết 4 bài toán lớn nhất về tài chính vận hành, đó là:

✅ Base Finance: Quản trị tài chính theo các lát cắt

✅ Base Income: Quản lý doanh thu và dòng tiền vào

✅ Base Expense: Quản lý chi phí và dòng tiền ra

✅ Base BankFeeds: Quản lý tiền mặt tự động

Bằng cách kết hợp 4 ứng dụng này, doanh nghiệp có mở rộng kết nối, đào sâu hơn tới nhiều tầng dữ liệu khác nhau. Nhờ vậy bộ máy vận hành được thông suốt, lãnh đạo luôn có dữ liệu chính xác và tức thời để ra quyết định, còn mọi nhân sự có thể cùng tham gia vào quy trình quản lý chi phí cho doanh nghiệp.

Video: Lý do doanh nghiệp cần chuyển đổi số quản trị tài chính và lời giải Base Finance+

Doanh nghiệp nào phù hợp với Finance+? 

  • Doanh nghiệp đã qua giai đoạn khởi sự, số lượng nhân sự từ 10 người trở lên
  • Doanh nghiệp đang vận hành nhưng bộ máy chưa tinh gọn, linh hoạt 
  • Doanh nghiệp cần chuẩn bị nền tảng để tăng trưởng hoặc mở rộng quy mô 
  • Doanh nghiệp cần tái cấu trúc vận hành để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới

Nhận diện & đánh giá khách hàng phù hợp cho Finance+: Xem thêm tại Cẩm nang nhận diện và đánh giá khách hàng

Ai là người liên quan trong việc ra quyết định triển khai Finance+ trong doanh nghiệp?

Chủ doanh nghiệpKế toánNhân viên 
Vai trò– Ra quyết định
– Người dùng cuối 
– Tìm hiểu để tham vấn chủ doanh nghiệp 
– Người dùng cuối
– Người dùng cuối 
Pain point– Không nắm được dữ liệu tài chính trong doanh nghiệp real time (phải chờ kế toán làm báo cáo)
– Lãnh đạo chỉ đưa ra chủ trương, kế hoạch chung, chưa phân bổ, định lượng để triển khai thực tế
– Các dòng tiền ra vào theo khoản ghi nhận thu chi thực tế chưa được thống kê chính xác
– Kế toán tự xử lý các chi phí phát sinh tốn nhiều thời gian, công sức, các bộ phận khác thiếu hợp tác– Thất thoát trong chi tiêu
– Không nắm bắt được thông tin cần thiết để hành động 
Định vị giá trị– Lượng hoá kế hoạch bằng con số tài chính, phân bổ hiệu quả theo đa chiều
– Làm chủ tình hình tài chính với Dashboards thời gian thực, tuỳ chỉnh linh hoạt để ra quyết định cho tương lai
– Dễ dàng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu chi, giảm tối thiểu rủi ro sai sót
– Giảm thời gian tổng hợp, xử lý và phân tích dữ liệu
– Làm việc nhanh chóng và hiệu quả với các phòng ban
– Kiểm soát hiệu quả các khoản thu chi theo dự án và cá nhân
– Chủ động nắm bắt thông tin cần thiết để hành động 
Tính năng quan trọng 
– Báo cáo &  dashboard tài chính: doanh thu, chi phí, công nợ (Base Finance)
– Phân bổ, lên kế hoạch tài chính (Base Finance)

– Phê duyệt và quản lý thu chi (Base Expense, Base Income)
– Quản lý các khoản công nợ (Base Income)
Tạm ứng, hoàn ứng, thanh quyết toán (Base Expense)

Bài viết liên quan