Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Vai trò và trách nhiệm của Đối tác

Vai trò của Đối tác

Trong quá trình giới thiệu khách hàng, Đối tác là người đóng vai trò trung gian kết nối giữa Base và khách hàng. Nói cách khác, đối tác giúp Base hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, cũng như giúp khách hàng biết đến giải pháp của Base và kết nối khách hàng với Base để được tư vấn chuyên sâu hơn.

Trách nhiệm của Đối tác 

Trách nhiệm của Đối tác được quy định như sau:

  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng 
  • Kết nối khách hàng với Base thông qua hình thức giới thiệu trực tiếp hoặc giới thiệu online
  • Nếu giới thiệu khách hàng trực tiếp, Đối tác vui lòng đăng ký khách hàng trên Base Affiliate Tracking hoặc chuyển thông tin tới Chuyên viên Đối tác của Base để được ghi nhận cơ hội giới thiệu

Xem thêm: Hướng dẫn thao tác đăng ký khách hàng

  • Nếu giới thiệu khách hàng online, thông tin khách hàng sẽ được chuyển trực tiếp tới Base và đối tác không cần phải đăng ký lại với Base.

Xem thêm: Hướng dẫn giới thiệu khách hàng online