Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Hướng dẫn giới thiệu khách hàng trực tiếp

I. Trường hợp nào bạn sử dụng cách này?

  • Bạn biết rõ khách hàng được giới thiệu đang có nhu cầu về sản phẩm của Base và sẵn sàng được tư vấn về sản phẩm. 
  • Bạn có sẵn thông tin liên hệ của khách hàng và đã trao đổi với khách về việc kết nối khách với chuyên viên tư vấn của Base.

II. Hướng dẫn giới thiệu khách hàng trực tiếp 

Đối với những khách hàng tiềm năng bạn biết, bạn vui lòng đăng ký khách hàng theo 1 trong 2 cách sau.

Cách 1: Đăng ký khách hàng trên hệ thống Base Affiliate Tracking theo hướng dẫn dưới đây.

Cách 2: Liên hệ với Chuyên viên đối tác mà bạn đang làm việc và thông báo về cơ hội để được ghi nhận

Lưu ý: 

  • Base sẽ không liên hệ khách hàng nếu không có sự đồng ý của bạn.
  • Nếu đăng ký thông qua Chuyên viên đối tác của Base, bạn vui lòng cung cấp thông tin về doanh nghiệp để Base hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Thông tin đầy đủ bao gồm: Tên khách hàng, Tên công ty, Email, Số điện thoại, Chức vụ khách hàng, Quy mô công ty, và Khu vực hoạt động của công ty.

III. Điều gì xảy ra khi bạn đăng ký khách hàng tiềm năng trực tiếp?

  • Bộ phận Đối tác của Base sẽ kiểm tra tính hợp lệ của cơ hội giới  thiệu. Nếu cơ hội không hợp lệ, bộ phận Đối tác sẽ đánh dấu cơ hội thất bại và bạn có thể quan sát trên phần “Cơ hội đã giới thiệu” trong tài khoản của mình. 
  • Nếu cơ hội là hợp lệ, thông tin khách hàng sẽ được chuyển cho bộ phận tư vấn chuyển đổi số của Base để chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
  • Trong quá trình làm việc, Base sẽ gửi thông báo cho bạn khi khách hàng được xác nhận là khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng chốt hợp đồng & thanh toán
  • Sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán, email sẽ được gửi đến bạn về giá trị thanh toán và khoản hoa hồng tương ứng bạn sẽ nhận được. 
  • Base sẽ tiến hành thủ tục đối soát và trả hoa hồng cho bạn theo chính sách Giới thiệu khách hàng đã ban hành.