Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Hướng dẫn theo dõi khách hàng bạn đã giới thiệu và hoa hồng

I. Hướng dẫn theo dõi khách hàng 

Sau khi nhận được thông tin khách hàng bạn giới thiệu, Base sẽ tiến hành kiểm tra trong cơ sở dữ liệu để biết khách hàng đó đã sử dụng Base hoặc đã được chăm sóc bởi tư vấn viên hay đối tác nào khác hay chưa. 

Trên Base Affiliate Tracking, bạn có thể theo dõi tình trạng khách hàng bạn đã giới thiệu tại mục “Cơ hội đã giới thiệu”. 

Định nghĩa các trạng thái:

  • Chờ xác nhận: Base đã nhận được thông tin khách hàng của bạn và bắt đầu tiếp cận khách hàng
  • Xác nhận KH tiềm năng: Chuyên viên tư vấn của Base xác nhận thông tin khách hàng là chính xác và khách hàng thực sự có nhu cầu với sản phẩm của Base
  • Hoàn tất thanh toán: Khách hàng đã hoàn tất thanh toán cho Base, đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được hoa hồng cho khoản thanh toán này
  • Thất bại: Cơ hội bạn đã giới thiệu không hợp lệ (Xem thêm chi tiết về các trường hợp không hợp lệ tại mục 3.2.1 của Chính sách Base Affiliate Program) hoặc khách hàng quyết định không sử dụng sản phẩm của Base. 

II. Hướng dẫn theo dõi tình trạng hoa hồng 

Trên Base Affiliate Tracking, bạn có thể theo dõi hoa hồng từ các khách hàng bạn đã giới thiệu tại mục “Hoa hồng”

Định nghĩa trạng thái: 

  • Chờ duyệt: Bộ phận Đối tác của Base đang đối chiếu và kiểm tra khoản hoa hồng của bạn. 
  • Đã duyệt: Khoản hoa hồng của bạn đã được xác nhận và bạn sẽ nhận được tiền sau khi hoàn tất quy trình đối soát & thanh toán theo hợp đồng đối tác đã ký. 

Bạn có thể đọc thêm về Quy trình đối soát và thanh toán hoa hồng tại đây.