Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base WORK+ Bộ giải pháp quản trị công việc & hiệu suất

Tổng quan

Bộ sản phẩm Work+ bao gồm các sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công việc, dự án, quy trình, tờ trình trên nền tảng số.

Khi nào doanh nghiệp cần Work+ 

Khi doanh nghiệp các phương pháp trao đổi, quản lý công việc truyền thống (tin nhắn, email, call, face-to-face,…)  đã không còn hiệu quả. Trong doanh nghiệp xuất hiện tình trạng: 

Chủ doanh nghiệpCác cấp quản lýNhân viên 
– Dự án/công việc chậm tiến độ liên tục
– Hệ thống vận hành trì trệ, rối rắm
– Năng suất làm việc thấp
– Nhiều điểm mù trong nội bộ
– Không nhớ mình đã giao nhân viên việc gì
– Không biết mình đang có những việc gì cần xử lý 
– Không biết nhân viên làm việc có hiệu quả không
– Quên việc, sót việc
– Không biết xử lý, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
– Công việc ách tắc mà không biết ở đâu
– Nhân viên đổ lỗi cho nhau, nội bộ lục đục

Work+ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào? 

  • Work+ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phân luồng 3 chiều công việc:
  • Top down (Từ trên xuống): Giao việc và quản lý công việc (sản phẩm Base Wework)
  • Bottom up (Từ dưới lên): Tờ trình và đề xuất (sản phẩm Base Request)
  • Cross-functional (Liên phòng ban): Quy trình phối hợp (Sản phẩm Base  Workflow)

Video: Lý do doanh nghiệp vận hành thiếu hiệu qủa và lời giải Base Work+

Doanh nghiệp nào phù hợp với Work+? 

  • Doanh nghiệp đã qua giai đoạn khởi sự, số lượng nhân sự từ 10 người trở lên
  • Doanh nghiệp đang vận hành nhưng bộ máy chưa tinh gọn, linh hoạt 
  • Doanh nghiệp cần chuẩn bị nền tảng để tăng trưởng hoặc mở rộng quy mô 
  • Doanh nghiệp cần tái cấu trúc vận hành để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới

Nhận diện & đánh giá khách hàng phù hợp cho Work+: Xem thêm tại Cẩm nang nhận diện và đánh giá khách hàng

Ai là người liên quan trong việc ra quyết định triển khai Work+ trong doanh nghiệp?

Chủ doanh nghiệpCác cấp quản lýNhân viên 
Vai tròRa quyết định– Tìm hiểu & đề xuất 
– Gây ảnh hưởng tới quyết định của chủ doanh nghiệp
Người dùng cuối 
Pain point– Dự án/công việc chậm tiến độ liên tục
– Hệ thống vận hành trì trệ, rối rắm
– Năng suất làm việc thấp
– Nhiều điểm mù trong nội bộ
– Không nhớ mình đã giao nhân viên việc gì
– Không biết mình đang có những việc gì cần xử lý 
– Không biết nhân viên làm việc có hiệu quả không
– Quên việc, sót việc
– Không biết xử lý, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
– Công việc ách tắc mà không biết ở đâu
– Nhân viên đổ lỗi cho nhau, nội bộ lục đục
Định vị giá trị– Nắm bắt tiến độ, tình hình công việc mọi lúc, mọi nơi
– Vận hành trơn tru, rõ ràng
– Thúc đẩy hiệu suất làm việc
– Xây dựng văn hoá làm việc minh bạch, tự giác
– Có dữ liệu làm cơ sở cho đánh giá và  cải tiến 
– Dễ dàng nắm được mọi công việc đang được thực hiện trong tổ chức, tiến độ và kết quả công việc được cập nhật rõ ràng 
– Dễ dàng nhận diện được điểm tắc nghẽn trong công việc 
– Đánh giá hiệu quả công việc và năng suất nhân viên dựa trên dữ liệu
– Tự quản lý và sắp xếp công việc khoa học
– Tương tác dễ dàng với các phòng ban khác và cấp trên
Tính năng quan trọng – Màn hình tiến độ dự án (Base Wework)
– Báo cáo kết quả công việc (Base Wework)
– Báo cáo &  dashboard quy trình (Base Workflow)
– Quản lý công việc đã giao nhân viên; cảnh báo công việc quá hạn (Base Wework, Base Workflow)
– Phê duyệt và quản lý các đề xuất 
– Tạo và quản lý  công việc (Base Wework)
– Tạo và theo dõi đề xuất (Base Request)
– Tạo và quản lý công việc theo quy trình (Base Workflow)