Hệ thống Base Affiliate Tracking

10/11/2020

Hệ thống Base Affiliate Tracking là hệ thống được sử dụng nhằm cung cấp các công cụ hỗ trợ các Base Affiliate, giúp các Base Affiliate:

  • Lấy đường link các website/thư mục sản phẩm của Base với mã theo dõi riêng để ghi nhận khách hàng
  • Dashboard theo dõi số lượng click, số lượng khách hàng đăng ký, số lượng khách hàng đã thanh toán, commission nhận được
  • Hệ thống báo cáo các chỉ số trên real time theo từng ngày, tuần, tháng, năm
  • Các resource (banner, mẫu email, mẫu bài viết post,…) để Affiliate có thể giới thiệu sản phẩm của Base dễ dàng hơn

Truy cập hệ thống Affiliate của bạn: Base Affiliate Tracking

Hướng dẫn sử dụng hệ thống: Hướng dẫn sử dụng Base Affiliate Tracking

Base@2020 All rights Reserved