Xin chào Base có thể giúp gì cho bạn?

Bài viết mới nhất

Base Office – Ứng dụng lưu trữ công văn và thông báo

Ai nên sử dụng Base Office? 

Tình trạng chung của các doanh nghiệp đối việc quản lý các công văn (quy định, quyết định, văn bản hướng dẫn, thông báo chính thức,…) là: 

  • Mặc dù đã thông báo chính thức, nhưng nhân viên thường không đọc vì bận nhiều việc và không biết thông báo có liên quan đến mình hay không
  • Nhân viên thường xuyên không nhớ thông báo được áp dụng vào lúc nào, hoặc vẫn thường làm sai quy định
  • Khi cần tìm lại thông báo, mọi người phải kéo qua nhiều email hoặc lục lại trong giấy tờ
  • Khi muốn lưu lại những thông báo có liên quan đến mình, nhân viên phải lưu lại máy, tuy nhiên để tìm lại file đã lưu trong máy cũng mất nhiều thời gian

Giá trị Base Office mang lại cho doanh nghiệp là gì?

  • Xử lý, phê duyệt, ban hành công văn trực tuyến
  • Cho phép sắp xếp, lưu trữ công văn khoa học, dễ truy xuất, dễ tìm kiếm
  • Thông báo sẽ được gửi đến những người liên quan ngay khi công văn được ban hành
  • Cho phép tương tác khi công văn được ban hành